logo-wit

Zeveren Sportief

Home » Zeveren Sportief

Geschiedenis

Sinds de jaren zestig is Zeveren, een dorpje van een kleine 1000 inwoners, vertegenwoordigd in het Katholiek Vlaams Voetbalverbond, vergelijkbaar met het huidige cafévoetbal. In de beginjaren werd er letterlijk onder de kerktoren gespeeld, op een veldje dat Astère Verwilst ter beschikking had gesteld. In 1973 opteerde Zeveren voor een inschrijving bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, en meteen was Zeveren Sportief (7777) geboren.

Het veldje aan de kerk werd door de bond afgekeurd en meteen volgde een verhuis naar de huidige velden in de Izegemstraat. Als nieuwbakken club hadden de paars-witten een voorzitter nodig, er werd gekozen voor de plaatselijke brandstoffenhandelaar Jozef De Witte. In de jaren nadien volgden nog Georges Lava, twee maal Denis Dhont en Eugène Lombaert. Een eervolle vermelding moet ook gemaakt worden voor Walter Catoir, de secretaris die in de jaren zeventig zorgde voor de overstap van het cafévoetbal naar het betaalde voetbal.

In de jaren zeventig en tachtig was Zeveren een vaste waarde in vierde provinciale, twee keer werd promotie naar derde provinciale afgedwongen maar door interne strubbelingen en financiële problemen viel Zeveren Sportief evenveel keer terug naar vierde provinciale.

In de jaren negentig ging het paars-wit opnieuw voor de wind, nieuwe sponsors boden zich aan en een aantal talentvolle jeugdspelers werden verkocht. Zeveren Sportief staat bekend als “een kweekvijver van talent” en daarvan zijn (ex-)profspelers als Bert Dhondt en Tony Sergeant het bewijs van.
In 1999 werd de titel gepakt en promoveerde Zeveren Sportief naar derde provinciale. In 2012 promoveerde Zeveren naar 2e provinciale via de eindronde, maar zakte terug naar 3e provinciale ondanks een sterke terugronde.

Na een sterk seizoen 2015-2016 kon Zeveren Sportief opnieuw via de eindronde naar 2e provinciale. Tot op heden zijn we een vaste waarde in deze reeks.

Bestuur

Christophe Van Der Eecken

Président

Jan Arickx

Bestuurslid

Patrick Verstaen

Secretaris

Luc Weytens

Verantwoordelijke terrein en bestuurslid

Luk Vermeulen

Bestuurslid

Bart Van Braeckel

Bestuurslid

Ligging